Mobilisoivahieronta | Faskiahieronta | Aku -ja triggerpisteet

Julkaisemme vuoden 2021 koulutusten alustavat aikataulut pian. Seuraamme pandemia tilannetta ja yleisiä ohjeistuksia. Teemme muutoksia kurssiaikatauluihin tarvittaessa.

 


Kouluttaja Jari Ylinen

Kouluttajamme Jari Ylinen on tehnyt pitkän uran Fysiatrian ylilääkärinä. Hän on suorittanut Suomesta ensimmäisten joukossa osteopaatin tutkinnon ja akupunktio koulutuksen. Jari on aktiivinen fysioterapeuttien, osteopaattien ja koulutettujen hierojien ammattitaidon kehittäjä sekä puolestapuhuja. Hän on mukana tekemässä uraa uurtavaa tutkimusta mm. selkäkivusta sekä luennoi usein tekemiensä tutkimusten aihepiireistä. Jari on myös valittu Koulutettujen Hierojien Liiton toimesta vuoden 2016 Hierojaksi.

Jari Ylinen; mobilisoivahieronta, akupunktio, fascia/venytyshieronta, manuaalinenterapia koulutus

 

Jari Ylinen, fysiatrian ylilääkäri Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, osteopaatti (London College of Osteopathy, fysiatrian ja lääkinnällisen kuntoutuksen dosentti, kivunhoidon ja kuntoutuksen erityispätevyydet).

”Kouluttajana oli entuudestaan tuttu dosentti Jari Ylinen. Hän osaa opettaa selkeästi ja rennosti, mutta on samalla todella vaativa. Lisäksi hän pitää huolen siitä, ettei kukaan tee vahingossakaan väärin tai opi tekniikoita väärin. ”  – Teo Karvonen, Koulutettu Hieroja (Lihaskalvo ja venytyshieronta kurssilta 2015)

Koulutuksien tason vuoksi osallistujilta vaaditaan fysioterapeutin, koulutetun hierojan tai kuntohoitajan tutkintotausta. Kurssimme toimivat sinulle, jos etsit täydennyskoulutusta, haluat syventää osaamistasi tai erikoistua johonkin tiettyyn tekniikkaan. Kurssien kohderyhmät ovat seuraavia; Fysioterapeutit, koulutetut hierojat, kuntohoitajat. Jokaiselle kurssille on merkitään kohderyhmä erikseen.

Jarin kanssa järjestämme seuraavia kursseja


Faskiahieronta osat 1 ja 2

Hieronnan ja venytyksen vaikutuksista on tullut viime vuosina runsaasti uutta tutkimustietoa. Tämän koulutuksen tavoitteena on syventää tietämystä siitä, mitä elimistössä tapahtuu manuaalisen terapian vaikutuksesta tutkimusten perusteella. Tärkein koulutuksen anti on käytännön harjoittelu, jossa käydään läpi systemaattisesti venytyshierontatekniikat, lihaskalvo hieronta, jänteiden ja nivelsiteiden hierontatekniikoiden käyttö eri TULE-sairauksissa.

Hieronta voidaan suorittaa käsin, mutta sitä voidaan tehostaa olennaisesti faskiahieronta instrumenteilla. Kurssilla opetetaan näiden mekaanisten hoitovälineiden käyttö. Ne sopivat myös ammattilaisille, joilla on nivelrikko tai muu käden vamma, joka hankaloittaa manuaalista terapiaa. Koulutuksessa opitaan uusi hoitotekniikka, jossa hoitoa ei tehdä vain levossa kuten perinteisessä hieronnassa vaan myös venytyksen ja kuormituksen aikana. Viimeksi mainitulla pyritään erityisesti kuormituksessa tulevien kipuoireiden poistamiseen.

Tiedustele seuraavaa kurssia s-postitse! info@medirehab.com


Mobilisoivanhieronnan kurssi , osat 1 (Kaularanka), 2 (Rintaranka) ja 3 (Lanneranka)

Mobilisoivan hieronnan kurssi sarjassa opetetaan suorittaman mobilisoivan hieronnantekniikat, joissa nivelen liikkuvuutta lisätään lihasten käsittelyn lisäksi syvällenivelsiteisiin ja nivelkapseliin kohdistuvalla käsittelyllä. Mobilisoivanhieronnan hoitotekniikat ovat nivelspesifisiä eli hoito voidaan kohdistaa yksittäisiin ongelmia aiheuttavaan niveleen selkärangassa ja sitä ympäröiviin syviin pehmytkudoksiin. Perushieronnan vaikutusta voidaan mobilisoivanhieronnan tekniikoilla olennaisesti tehostaa venyttämällä mekaanisesti ja aktivoimalla niveliä ympäröivissä rakenteissa olevia liikettä ja painetta aistivia hermoreseptoreja. Ensimmäinen kurssiviikonloppu keskittyy kaularangan käsittelyyn.


Aku- ja triggerpistekurssi, osat 1, 2 ja 3

Erityisesti tuki- ja liikuntaelinten kipu- ja jännitystiloissa, joissa lääkitys ei helpota oireita, akupunktio on tärkeä hoitomenetelmä. Akupunktion on lääketieteellisissä tutkimuksissa todettu lievittävän kipua neurohormonien ja elimistön omien reflektoristen mekanismien kautta.

Akupunktion käyttö fysioterapiassa on yleistynyt jatkuvasti. Suomessa ei ole virallista akupunktiotutkintoa, mutta terveydenhuollon ammattihenkilöltä edellytetään kuitenkin olevan riittävät tiedot hoidon suorittamiseen. Akupunktiota antavan henkilön voidaan edellyttää tuntevan hoidon indikaatiot, vaikutusmekanismit, vasta-aiheet, komplikaatiot ja turvallisen akupunktiohoidon suorittamisen hallitsemisen käytännössä.

Potilaiden kannalta ongelmana on akupunktiohoidon saatavuus eli suorittamiseen perehtyneiden lääkärien ja fysioterapeuttien vähäinen määrä. Tämä tarjoaa markkinan erilaisille ”vaihtoehtohoitoja” markkinoiville henkilöille, joilla ei ole terveydenhoitoalan koulutusta. Koska akupunktio on yksi fysikaalinen hoitomuoto, on tärkeää, että hoitoa antavilla terveydenhuollon ammattihenkilöillä on asiantuntemusta myös muiden hoitojen suhteen, jotta optimaalinen hoito voidaan valita yksilöllisesti. Usein on tärkeää myös yhdistää eri hoitoja ja ohjata erityisesti näyttöön perustuva aktiivinen kuntoutus.

Kohderyhmä: Fysioterapeutit ja Lääkärit.

Suomen Fysioterapeuttien akupunktioyhdistys hyväksyy jäseneksi tämän koulutuksen käyneet fysioterapeutit.

 


Yläraajan mobilisoivahieronta kurssi

Kurssilla opetetaan käytännössä olka-, kyynär-, ranne- ja käden nivelten mobilisaatiotekniikoita, lihasten ja jänteiden manuaalinen terapia sekä ultraäänilaitteen käyttö erityisesti olkapään jännetulehduksissa. Yläraajan harjoitusterapiaan liittyviä liikkeitä ja harjoittelun ohjausta eri kiputilojen hoidossa käydään myös läpi yksityiskohtaisesti.


Jos tulevaa kurssi viikonloppua ei ole ilmoitettu sivun alussa ota yhteyttä ja kysy milloin uusi kurssi on suunnitteilla. Järjestämme kursseja myös kysynnän mukaan eli älä epäröi ilmoittaa meille kurssi toivettasi! Voit myös tilata Jarin koulutuksen suljetulle myös ryhmälle.

Aikatauluista ja käytännön järjestelyistä vastaa Marita Ylinen marita.ylinen@medirehab.com