Mobilisoivahieronta | Faskiahieronta | Aku -ja triggerpisteet

Kouluttaja:

Jari Ylinen, LT, fysiatrian erikoislääkäri, Suomen Terveystalo, osteopaatti (London College of Osteopathy), fysiatrian ja lääkinnällisen kuntoutuksen dosentti, kivunhoidon ja kuntoutuksen erityispätevyydet ja erityisosaamisalueena myös akupunktio (Nanjing College of Acupuncture). 

Ilmoittautumiset ja kyselyt:

info@medirehab.com / 0400 640 864

Ilmoittautuessa lähetä nimesi, yhteystietosi ja laskutustiedot.

 

Terveydenhuollon täydennyskoulutusvelvollisuus

Terveydenhuollon ammateissa toimivilla valtioneuvoston antaman suosituksen (11.4.2002) mukaan olla täydennyskoulutusta keskimäärin 3-10 päivää vuodessa ammatin vaativuudesta riippuen riittävän osaamisen varmistamiseksi. Tästä vastaa työnantaja tai itse yksityisen ammatinharjoittajan ollessa kyseessä.  

 Asiantuntijoiden tekemä Kivun Käypä hoito -suositus korostaa lääkkeettömiä hoitoja ensisijaisena hoitona. Niiden tulee perustua tutkittuihin ja vaikuttaviksi todettuihin hoitomenetelmiin. Kivun hoito on tärkeää, koska usein vasta sen lievittyminen mahdollistaa tehokkaan harjoittelun. Yhtä ainoaa kaikille sopivaa hoitomenetelmää ei ole, joten on tärkeä  osata useita eri hoitomuotoja. Tehokas viiveetön oikein valittu hoito on tärkeää toiminta- ja  työkyvyn palauttamisessa vamman, sairauden tai ylirasituksen jälkeen. Ensisijassa lisäkoulutukseen kuluva aika ja kustannukset kannattaa sijoittaa tehokkaaksi osoitettuihin hoitomenetelmiin, joista potilaat hyötyvät eniten. 

Kouluttaja Jari Ylinen

Jari Ylinen on ensimmäisten suomalaisten joukossa, jotka ovat suorittaneet akupunktio koulutuksen Kiinassa (1985) ja osteopaatin tutkinnon Englannissa (1988). Hän on aktiivinen fysioterapeuttien, hierojien ja lääkärien kouluttaja, hoitomenetelmien kehittäjä ja tutkija. Hän on väitellyt kroonisen niskakivun kuntoutuksesta vuonna 2004, jolloin sitä vielä pidettiin lähes parantumattomana ja sen takia oletettiin pääsyynä niihin olevan psykososiaaliset ongelmat. Potilaat kuitenkin paranivat tutkimuksessa kivun hoidolla ja harjoittelulla ilman psykososiaalista interventiota. Tutkimusten aihepiiri on sen jälkeen laajentunut käsittämään selkä-, ylä- ja alaraajojen kipuoireiden hoitoa ja kuntoutusta ja englanninkielisiäkin julkaisuja yhdessä tutkijaryhmien kanssa on kertynyt lähes sata (https://sites.google.com/site/tutkija101/julkaisuluettelo).  

Jari on toiminut Suomen Fysiatriyhdistyksen ry:n hallituksessa vuosina 2015 – 2020 ja sen puheenjohtajana 2017-2018. Jari on valittu Koulutettujen Hierojien Liiton vuoden Hierojaksi 2016. 

Jari Ylinen; mobilisoivahieronta, akupunktio, fascia/venytyshieronta, manuaalinenterapia koulutus
Mobilisoiva käsittely. Verkkokoulutus. Physiofile.

Jari Ylinen, LT, fysiatrian erikoislääkäri, Suomen Terveystalo, osteopaatti (London College of Osteopathy), fysiatrian ja lääkinnällisen kuntoutuksen dosentti, kivunhoidon ja kuntoutuksen erityispätevyydet ja erityisosaamisalueena myös akupunktio (Nanjing College of Acupuncture). 

Koulutuksien tason vuoksi osallistujilta vaaditaan terveydenhuollon ammatillinen perustutkinto, joka riippuu kurssista. Kurssimme toimivat sinulle, jos etsit täydennyskoulutusta, haluat syventää osaamistasi ja oppia uuden erikoistekniikan täydentämään aikaisempia hoitotekniikoitasi. Kaikilla terveydenhuollon ammattihenkilöillä on täydennyskoulutusvelvollisuus. Kannattaa panostaa koulutukseen, jota voit parhaiten hyödyntää sinua potilaiden hoidossa.