Mobilisoivahieronta | Faskiahieronta | Aku -ja triggerpisteet

 

AKU- JA TRIGGERPISTEKURSSI VANTAA

Osa 1: 18.9.-19.9. 2021

 

AKU- JA TRIGGERPISTEKURSSI JOENSUU
Osa 1: 30.10.-31.10.2021

Joensuun kurssilla vielä muutama paikka jäljellä, ilmoittautumiset info@medirehab.com


FASKIAHOITOTEKNIIKOIDEN KURSSI
Osa 1 Jyväskylä 23.10. – 24.10.2021
Osa 2 Jyväskylä 20.11. – 21.11.2021
Osa 1 Helsinki 22.1. – 23.1.2022
Osa 2 Helsinki 19.3. – 20.3.2022


Kouluttaja Jari Ylinen

Jari Ylinen on ensimmäisten suomalaisten joukossa, jotka ovat suorittaneet akupunktio koulutuksen Kiinassa (1985) ja osteopaatin tutkinnon Englannissa (1988). Hän on aktiivinen fysioterapeuttien, hierojien ja lääkärien kouluttaja, hoitomenetelmien kehittäjä ja tutkija. Hän on väitellyt kroonisen niskakivun kuntoutuksesta vuonna 2004, jolloin sitä vielä pidettiin lähes parantumattomana ja sen takia oletettiin pääsyynä niihin olevan psykososiaaliset ongelmat. Potilaat kuitenkin paranivat tutkimuksessa kivun hoidolla ja harjoittelulla ilman psykososiaalista interventiota. Tutkimusten aihepiiri on sen jälkeen laajentunut käsittämään selkä-, ylä- ja alaraajojen kipuoireiden hoitoa ja kuntoutusta ja englanninkielisiäkin julkaisuja yhdessä tutkijaryhmien kanssa on kertynyt lähes sata (https://sites.google.com/site/tutkija101/julkaisuluettelo).  

Jari on toiminut Suomen Fysiatriyhdistyksen ry:n hallituksessa vuosina 2015 – 2020 ja sen puheenjohtajana 2017-2018. Jari on valittu Koulutettujen Hierojien Liiton vuoden Hierojaksi 2016. 

Jari Ylinen; mobilisoivahieronta, akupunktio, fascia/venytyshieronta, manuaalinenterapia koulutus

Jari Ylinen, LT, fysiatrian erikoislääkäri, Suomen Terveystalo, osteopaatti (London College of Osteopathy), fysiatrian ja lääkinnällisen kuntoutuksen dosentti, kivunhoidon ja kuntoutuksen erityispätevyydet ja erityisosaamisalueena myös akupunktio (Nanjing College of Acupuncture). 

Koulutuksien tason vuoksi osallistujilta vaaditaan terveydenhuollon ammatillinen perustutkinto, joka riippuu kurssista. Kurssimme toimivat sinulle, jos etsit täydennyskoulutusta, haluat syventää osaamistasi ja oppia uuden erikoistekniikan täydentämään aikaisempia hoitotekniikoitasi. Kaikilla terveydenhuollon ammattihenkilöillä on täydennyskoulutusvelvollisuus. Kannattaa panostaa koulutukseen, jota voit parhaiten hyödyntää sinua potilaiden hoidossa.  

Terveydenhuollon täydennyskoulutusvelvollisuus:  

Terveydenhuollon ammateissa toimivilla valtioneuvoston antaman suosituksen (11.4.2002) mukaan olla täydennyskoulutusta keskimäärin 3-10 päivää vuodessa ammatin vaativuudesta riippuen riittävän osaamisen varmistamiseksi. Tästä vastaa työnantaja tai itse yksityisen ammatinharjoittajan ollessa kyseessä.  

  Asiantuntijoiden tekemä Kivun Käypä hoito -suositus korostaa lääkkeettömiä hoitoja ensisijaisena hoitona. Niiden tulee perustua tutkittuihin ja vaikuttaviksi todettuihin hoitomenetelmiin. Kivun hoito on tärkeää, koska usein vasta sen lievittyminen mahdollistaa tehokkaan harjoittelun. Yhtä ainoaa kaikille sopivaa hoitomenetelmää ei ole, joten on tärkeä  osata useita eri hoitomuotoja. Tehokas viiveetön oikein valittu hoito on tärkeää toiminta- ja  työkyvyn palauttamisessa vamman, sairauden tai ylirasituksen jälkeen. Ensisijassa lisäkoulutukseen kuluva aika ja kustannukset kannattaa sijoittaa tehokkaaksi osoitettuihin hoitomenetelmiin, joista potilaat hyötyvät eniten. 

Jarin kanssa järjestämme seuraavia kursseja


Faskiahieronta osat 1 ja 2

Hieronnan ja venytyksen vaikutuksista on tullut viime vuosina runsaasti uutta tutkimustietoa. Tämän koulutuksen tavoitteena on syventää tietämystä siitä, mitä elimistössä tapahtuu manuaalisen terapian vaikutuksesta tutkimusten perusteella. Tärkein koulutuksen anti on käytännön harjoittelu, jossa käydään läpi systemaattisesti venytyshierontatekniikat, lihaskalvo hieronta, jänteiden ja nivelsiteiden hierontatekniikoiden käyttö eri TULE-sairauksissa.

Hieronta voidaan suorittaa käsin, mutta sitä voidaan tehostaa olennaisesti faskiahieronta instrumenteilla. Kurssilla opetetaan näiden mekaanisten hoitovälineiden käyttö. Ne sopivat myös ammattilaisille, joilla on nivelrikko tai muu käden vamma, joka hankaloittaa manuaalista terapiaa. Koulutuksessa opitaan uusi hoitotekniikka, jossa hoitoa ei tehdä vain levossa kuten perinteisessä hieronnassa vaan myös venytyksen ja kuormituksen aikana. Viimeksi mainitulla pyritään erityisesti kuormituksessa tulevien kipuoireiden poistamiseen.

Tiedustele seuraavaa kurssia s-postitse! info@medirehab.com


Mobilisoivanhieronnan kurssi , osat 1 (Kaularanka), 2 (Rintaranka) ja 3 (Lanneranka)

Mobilisoivan hieronnan kurssi sarjassa opetetaan suorittaman mobilisoivan hieronnantekniikat, joissa nivelen liikkuvuutta lisätään lihasten käsittelyn lisäksi syvällenivelsiteisiin ja nivelkapseliin kohdistuvalla käsittelyllä. Mobilisoivanhieronnan hoitotekniikat ovat nivelspesifisiä eli hoito voidaan kohdistaa yksittäisiin ongelmia aiheuttavaan niveleen selkärangassa ja sitä ympäröiviin syviin pehmytkudoksiin. Perushieronnan vaikutusta voidaan mobilisoivanhieronnan tekniikoilla olennaisesti tehostaa venyttämällä mekaanisesti ja aktivoimalla niveliä ympäröivissä rakenteissa olevia liikettä ja painetta aistivia hermoreseptoreja. Ensimmäinen kurssiviikonloppu keskittyy kaularangan käsittelyyn.


Aku- ja triggerpistekurssi, osat 1, 2 ja 3

Erityisesti tuki- ja liikuntaelinten kipu- ja jännitystiloissa, joissa lääkitys ei helpota oireita, akupunktio on tärkeä hoitomenetelmä. Akupunktion on lääketieteellisissä tutkimuksissa todettu lievittävän kipua neurohormonien ja elimistön omien reflektoristen mekanismien kautta.

Akupunktion käyttö fysioterapiassa on yleistynyt jatkuvasti. Suomessa ei ole virallista akupunktiotutkintoa, mutta terveydenhuollon ammattihenkilöltä edellytetään kuitenkin olevan riittävät tiedot hoidon suorittamiseen. Akupunktiota antavan henkilön voidaan edellyttää tuntevan hoidon indikaatiot, vaikutusmekanismit, vasta-aiheet, komplikaatiot ja turvallisen akupunktiohoidon suorittamisen hallitsemisen käytännössä.

Potilaiden kannalta ongelmana on akupunktiohoidon saatavuus eli suorittamiseen perehtyneiden lääkärien ja fysioterapeuttien vähäinen määrä. Tämä tarjoaa markkinan erilaisille ”vaihtoehtohoitoja” markkinoiville henkilöille, joilla ei ole terveydenhoitoalan koulutusta. Koska akupunktio on yksi fysikaalinen hoitomuoto, on tärkeää, että hoitoa antavilla terveydenhuollon ammattihenkilöillä on asiantuntemusta myös muiden hoitojen suhteen, jotta optimaalinen hoito voidaan valita yksilöllisesti. Usein on tärkeää myös yhdistää eri hoitoja ja ohjata erityisesti näyttöön perustuva aktiivinen kuntoutus.

Kohderyhmä: Fysioterapeutit ja Lääkärit.

Suomen Fysioterapeuttien akupunktioyhdistys hyväksyy jäseneksi tämän koulutuksen käyneet fysioterapeutit.

 


Yläraajan mobilisoivahieronta kurssi

Kurssilla opetetaan käytännössä olka-, kyynär-, ranne- ja käden nivelten mobilisaatiotekniikoita, lihasten ja jänteiden manuaalinen terapia sekä ultraäänilaitteen käyttö erityisesti olkapään jännetulehduksissa. Yläraajan harjoitusterapiaan liittyviä liikkeitä ja harjoittelun ohjausta eri kiputilojen hoidossa käydään myös läpi yksityiskohtaisesti.


Jos tulevaa kurssi viikonloppua ei ole ilmoitettu sivun alussa ota yhteyttä ja kysy milloin uusi kurssi on suunnitteilla. Järjestämme kursseja myös kysynnän mukaan eli älä epäröi ilmoittaa meille kurssi toivettasi! Voit myös tilata Jarin koulutuksen suljetulle myös ryhmälle.

Aikatauluista ja käytännön järjestelyistä vastaa Marita Ylinen marita.ylinen@medirehab.com