Aku -ja Triggerpistekurssi Jyväskylä

Jyväskylä
Akupunktio ja triggerhoitokurssi 1. osa la 30.9.- su 1.10.2023

Akupunktio ja triggerhoitokurssi 2. osa la 11.11.- su 12.11.2023

Akupunktio ja triggerhoitokurssi 3. osa la 9.12.- su 10.12.2023

Ilmoittaudu s-postitse info@medirehab.com

Kouluttaja: Jari Ylinen dosentti, Fysiatrian erik.lääk.
Kohderyhmä: Fysioterapeutit, lääkärit.
Koulutuksen kokonaishinta:Koulutuksen hinta: 375,00 (sis. alv:n 24%) EUR / osio (laskutetaan osio kerrallaan). Koulutuksen kokonaishinta on yhteensä 1125,00 EUR

Erityisesti tuki- ja liikuntaelinten kipu- ja jännitystiloissa, joissa lääkitys ei helpota oireita, akupunktio on tärkeä hoitomenetelmä. Akupunktion on lääketieteellisissä tutkimuksissa todettu lievittävän kipua neurohormonien ja elimistön omien reflektoristen mekanismien kautta. Akupunktion käyttö fysioterapiassa on yleistynyt jatkuvasti. Suomessa ei ole virallista akupunktiotutkintoa, mutta terveydenhuollon ammattihenkilöltä edellytetään kuitenkin olevan riittävät tiedot hoidon suorittamiseen. Akupunktiota antavan henkilön voidaan edellyttää tuntevan hoidon indikaatiot, vaikutusmekanismit, vasta-aiheet, komplikaatiot ja turvallisen akupunktiohoidon suorittamisen hallitsemisen käytännössä. Potilaiden kannalta ongelmana on
akupunktiohoidon saatavuus eli suorittamiseen perehtyneiden lääkärien ja fysioterapeuttien vähäinen
määrä. Tämä tarjoaa markkinan erilaisille ”vaihtoehtohoitoja” markkinoiville henkilöille, joilla ei ole terveydenhoitoalan koulutusta. Koska akupunktio on yksi fysikaalinen hoitomuoto, on tärkeää, että hoitoa antavilla terveydenhuollon ammattihenkilöillä on asiantuntemusta myös muiden hoitojen suhteen, jotta optimaalinen hoito voidaan valita yksilöllisesti. Usein on tärkeää myös yhdistää eri hoitoja ja ohjata erityisesti näyttöön perustuva aktiivinen kuntoutus.

AKU- JA TRIGGERPISTEKURSSI OSA I

Kurssilla käydään läpi aku- ja triggerpisteiden paikallistaminen sekä niiden käsittely akupunktiolla. Kurssilla ohjataan kehon eri kiputiloissa käytetyt akupunktiopisteet ja pistosyvyydet. Huomiota kiinnitetään riskialttiisiin alueisiin ja ohjataan akupunktiohoidon turvallinen suoritustekniikka. Kurssilla ohjataan minimoimaan hoitoon liittyvät mahdolliset komplikaatioriskit. Erityistä huomiota kiinnitetään alueisiin, joihin
akupunktiota ei tulisi lainkaan antaa ja alueisiin, joissa hoitotekniikan suhteen täytyy olla tarkkana.

KURSSIOHJELMA:
Lauantai klo 10.00 – 12.00 ja 12.30 – 16.00

 • akupunktion historia ja traditionaalinen
  kiinalainen akupunktio
 • akupunktion lääketieteellisistä
  vaikutusmekanismeista
 • akupunktion perusteet ja käytännön
  suorittaminen
 • akupunktiopisteiden ja kanavien paikallistaminen
  yläraajoissa

  Sunnuntai klo 9 – 12.00 ja 12.30 – 16.00
 • akupunktion vaikuttavuus
 • akupunktiopisteiden hyväksikäyttö
  sähköhoidoissa
 • akupunktioon perustuvien hoitojen käyttö tuki- ja
  liikuntaelinten sairauksissa ja siihen perustuvat
  muut terapiamuodot shiatsu, tsuboterapia ja
  kuppaus
 • akupunktiopisteiden ja kanavien paikallistaminen
  niskassa- ja hartiaseudussa
 • akupunktiopisteiden hyväksikäyttö
  sähköhoidoissa
  Kurssiin kuuluu pistotekniikan ja akupunktiohoidon
  suorittamisen käytännön harjoittelu huomioiden
  hoidon turvallisuus niskan ja yläraajojen alueella.

AKU- JA TRIGGERPISTEKURSSI OSA II

Kurssilla ohjataan akupunktion suoritus selän ja alaraajojen kiputiloissa sekä erityisesti iskias-oireissa.
Pisteet ja kanavat paikallistetaan niin että niiden löytäminen onnistuu nopeasti. Huomiota kiinnitetään
alueisiin, joihin akupunktiota ei tulisi lainkaan antaa ja alueisiin, joissa hoitotekniikan suhteen täytyy olla
erityisen tarkkana.

KURSSIOHJELMA:
Lauantai klo 10.00 – 12.00 ja 12.30 – 16.00

 • triggerpisteiden synty, ominaisuudet ja hoito
 • aku- ja triggerpiste hoitojen neurofysiologiset
  perusteet
 • pään ja selän akupunktiopisteiden ja -kanavien
  paikallistaminen ja hoitojen harjoittelu tuki- ja
  liikuntaelinten kiputiloissa

  Sunnuntai klo 9.00 – 12.00 ja 12.30 – 16.00
 • alaraajojen akupunktiopisteiden ja kanavien
  paikallistaminen
 • käsiteltyjen akupunktiopisteiden hyväksikäyttö
  tuki- ja liikuntaelinsairauksissa
 • triggerpisteiden paikallistaminen selässä ja
  alaraajoissa, sekä kivun säteilyalueet
  Kurssiin kuuluu pistotekniikan ja akupunktiohoidon
  suorittamisen käytännön harjoittelu huomioiden
  hoidon turvallisuus selän ja alaraajojen alueella.

AKU- JA TRIGGERPISTEKURSSI OSA III

KURSSIOHJELMA:
Lauantai klo 10.00 – 12.00 ja 12.30 – 16.00

 • alaraajojen, vatsan ja rintakehän akupunktio-
  pisteiden ja -kanavien paikallistaminen
 • akupunktiohoidon neurofysiologiset perusteet
 • akupunktiohoidon tulokset lääketieteellisissä
  tutkimuksissa
 • akupunktion käyttö eri kiputiloissa – käytännön
  harjoittelu

  Sunnuntai klo 9 – 12.00 ja 12.30 – 16.00
 • akupunktiohoitojen käytännön harjoittelu
 • korva-akupunktion käyttö särkytiloissa,
  laihdutuksessa ja vieroitusoireissa
 • korva-akupunktiopisteiden lokalisointi
  Kirjallinen ja käytännön koe.
  Suomen Fysioterapeuttien akupunktioyhdistys
  hyväksyy jäseneksi tämän koulutuksen käyneet
  fysioterapeutit.